Tyranny – úkoly

Akt I

Již v Aktu I se můžete rozhodnout pro nějakou frakci, ale většina úkolů jde ještě splnit bez ohledu na frakci, nejdůležitější je výběr frakce po dobytí Sálu nanebevstoupení.
POZOR! Všechny úkoly z Aktu I je třeba dokončit ještě v Aktu I, nebo se označí jako nesplněné. Tzn. před úkolem: Útok na Citadelu.

Hlavní úkoly:
Bitva o Ozvěnový přechod (The Battle of Echocall Crossing)
Dobyvatelova vůle (The Conqueror’s Will)
Křivopřísežníci (The Oathbreakers) – dostupné jen za frakci rebelů
Podmanění vnějšího údolí (Taking the Outer Valley)
Útok na Citadelu (Assault on the Citadel)
Vítej v Rozvalinách (Welcome to Ruin)
Vedlejší úkoly:
Posily Zeměchvějců (Earthshaker Reinforcements)
Zvyky Hordy (The Way of the Horde)
Železo Výheníků (Forge-Bound Iron)


Akt II

Akt II je hlavní částí hry a zde se již projevuje, pro kterou frakci jste se rozhodli v Sálu nanebevstoupení. Nelze tedy během jednoho průchodu hrou odehrát všechny úkoly. Tyranny je hlavně o možnostech volby a opětovném hraní. Nabízí celkem 4 hlavní průchody hrou. Aby toho nebylo málo, nedostanete se v jednom hraní do všech lokací, snad s výjimkou anarchistů.
POZOR! Všechny úkoly z Aktu II je třeba dokončit ještě v Aktu II (včetně DLC Bastard’s Wound), nebo se označí jako nesplněné. Tzn. před úkolem: S hlavou vztyčenou.

Frakce: Zneuctění, Archón: Graven Ashe
Hlavní úkoly:
Do srdce smrště (Into the Maelstrom) – Břitov
Poslední vzdor (Making a Stand) – Břitov
To, co zbylo (That Which Remains) – Břitov
Trhlina mezi světy (A Breach Between Worlds) – Břitov
Uhašení plamenů (Extinguishing the Flames) – Hořící knihovna
Bronzový zloděj (The Bronze Thief) – Lethianino rozcestí
Zakázaný průchod (Forbidden Passage) – Lethianino rozcestí
Železné čepele (Blades of Iron) – Lethianino rozcestí
Železo a krev (Iron and Blood) – Lethianino rozcestí
Terasy se zachvějí (The Tiers Will Shake) – Kamenné moře
Vyčištění cesty (Carving the Path) – Kamenné moře
Zajištění Kamenného moře (Securing The Sea) – Kamenné moře
Kyrosův hlas (The Voice of Kyros) – společný úkol u všech frakcí
Sídla moci (Seats of Power) – společný úkol u všech frakcí
Strhující představy (Stirring Visions) – společný úkol u všech frakcí
Soud s Archóny (A Trial of Archons) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
S hlavou vztyčenou (Standing Tall) – Horská věž (poslední úkol Aktu II)
Vedlejší úkoly:
Kameny objasnění (The Stones of Elucidation) – Břitov
Úklid smetiště (Cleaning Out the Junkyard) – Břitov
Zlomené kopí (Broken Spear) – Břitov
Zlomení nepřítele (Breaking the Enemy) – Břitov
Svazující pouta (The Ties That Bind) – Hořící knihovna
Hledaná osoba (A Person of Interest) – Lethianino rozcestí
Jeden z nás (Leave No One Behind) – Lethianino rozcestí
Pozůstatky (Remnants) – Lethianino rozcestí
Slepá touha (Blind Ambition) – Lethianino rozcestí
Vdovina pomsta (A Widow’s Revenge) – Lethianino rozcestí
Ztracená zásilka (The Missing Shipment) – Lethianino rozcestí
Likvidace Sboru (Chorus Disposal) – Kamenné moře
Lovec pokladů (Treasure Hunter) – Kamenné moře (pouze v Polnobráně)
Nalezení a záchrana (Search and Rescue) – Kamenné moře (pouze v Půlbráně)
Nikoho neopouštíme (Leave No One) – Kamenné moře
Rituál lovu (The Culling Dance) – Kamenné moře
Rozděl a panuj (Divide and Conquer) – Kamenné moře
V řetězech (In Chains) nebo Návrat do divočiny (Return to the Wild) – Kamenné moře

Frakce: Šarlatový sbor, Archón: Neratovy hlasy
Hlavní úkoly:
Poslední vzdor (Making a Stand) – Břitov
Roztříštěný akord (A Broken Chord) – Břitov
To, co zbylo (That Which Remains) – Břitov
Trhlina mezi světy (A Breach Between Worlds) – Břitov
Umlčení tajemství (The Silence of Secrets) – Hořící knihovna
Pátrání po šílenci (Finding a Madman) – Lethianino rozcestí
Krev a bronz (Blood and Bronze) – Lethianino rozcestí
Na lovu (On the Hunt) – Lethianino rozcestí
Symfonie huti (The Symphony of the Forge) – Lethianino rozcestí
Honba za Mohylou (In Pursuit of Cairn) – Kamenné moře
Mohylova poslední píseň (Cairn’s Final Song ) – Kamenné moře
Tesáky a zuřivost (Fangs and Fury) – Kamenné moře
Válečný nesoulad (The Dissonance of War) – Kamenné moře
Kyrosův hlas (The Voice of Kyros) – společný úkol u všech frakcí
Sídla moci (Seats of Power) – společný úkol u všech frakcí
Strhující představy (Stirring Visions) – společný úkol u všech frakcí
Soud s Archóny (A Trial of Archons) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
S hlavou vztyčenou (Standing Tall) – Horská věž (poslední úkol Aktu II)
Vedlejší úkoly:
Kameny objasnění (The Stones of Elucidation) – Břitov
Odříznutí sběrači (Isolated Scavengers) – Břitov
Likvidace (Snuffing Them Out) – Hořící knihovna
Jeden z nás (Leave No One Behind) – Lethianino rozcestí
Pozůstatky (Remnants) – Lethianino rozcestí
Tajné kontrakty (Secret Contracts) – Lethianino rozcestí
Slepá touha (Blind Ambition) – Lethianino rozcestí
Vdovina pomsta (A Widow’s Revenge) – Lethianino rozcestí
Ztracená zásilka (The Missing Shipment) – Lethianino rozcestí
Krvavá stopa (Trail of Blood) – Kamenné moře
Lovec pokladů (Treasure Hunter) – Kamenné moře (pouze v Polnobráně)
Nalezení a záchrana (Search and Rescue) – Kamenné moře (pouze v Půlbráně)
Příhodná ofenziva (Opportune Offensive) – Kamenné moře
Rituál lovu (The Culling Dance) – Kamenné moře
Rozděl a panuj (Divide and Conquer) – Kamenné moře
Spřátelení nepřátelé (Foes, Befriended) – Kamenné moře
V řetězech (In Chains) nebo Návrat do divočiny (Return to the Wild) – Kamenné moře
Verbování Stvůrolidí (Conscripting the Beasts) – Kamenné moře

Frakce: Rebelové, Vůdce: Arri Tarkisová
Hlavní úkoly:
To, co zbylo (That Which Remains) – Břitov (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Trhlina mezi světy (A Breach Between Worlds) – Břitov (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Trnitá cesta (A Daunting Path) – Břitov (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Zbití, ale nezlomení (Battered but Unbroken) – Břitov (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Ohnivá slova (Heated Words) – Hořící knihovna (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Budování spojenectví (Forging an Alliance) – Lethianino rozcestí
Ochráncův návrat (Guardian’s Return) – Lethianino rozcestí
Ve stínu Starozdí (In the Shadow of the Oldwalls) – Lethianino rozcestí
Průchod Starozdmi (Crossing the Oldwalls) – Lethianino rozcestí
Magická ochrana (Arcane Preservation) – Kamenné moře (aliance s Výheníky)
Mohylovi stoupenci (The Followers of Cairn) – Kamenné moře (aliance s Bronzovým bratrstvem)
Očista Kamenného moře (Purge the Stone Sea) – Kamenné moře (aliance s Bronzovým bratrstvem nebo Výheníky)
Pochybní spojenci (Unlikely Allies) – Kamenné moře (aliance s Bronzovým bratrstvem)
Posílení Kamenného moře (Fortifying the Sea) – Kamenné moře (aliance s Výheníky)
Proražení cesty (Forging the Way) – Kamenné moře (aliance s Výheníky)
Vzestup Zeměchvějců (The Rise of the Earthshakers) – Kamenné moře (aliance s Výheníky)
Kyrosův hlas (The Voice of Kyros) – společný úkol u všech frakcí
Sídla moci (Seats of Power) – společný úkol u všech frakcí
Strhující představy (Stirring Visions) – společný úkol u všech frakcí
Soud s Archóny (A Trial of Archons) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
S hlavou vztyčenou (Standing Tall) – Horská věž (poslední úkol Aktu II)
Vedlejší úkoly:
Kameny objasnění (The Stones of Elucidation) – Břitov
Odříznutí sběrači (Isolated Scavengers) – Břitov
Oko za oko (An Eye for an Eye) – Hořící knihovna
Starověký jazyk (Language of the Ancients) – Hořící knihovna
Jeden z nás (Leave No One Behind) – Lethianino rozcestí
Vdovina pomsta (A Widow’s Revenge) – Lethianino rozcestí
Ztracená zásilka (The Missing Shipment) – Lethianino rozcestí
Lovec pokladů (Treasure Hunter) – Kamenné moře (pouze v Polnobráně)
Nalezení a záchrana (Search and Rescue) – Kamenné moře (pouze v Půlbráně)
Rituál lovu (The Culling Dance) – Kamenné moře
Rozděl a panuj (Divide and Conquer) – Kamenné moře
V řetězech (In Chains) nebo Návrat do divočiny (Return to the Wild) – Kamenné moře

Frakce: Sám za sebe (anarchista), Archón: Bleden Mark
Hlavní úkoly:
Lovec relikvií (Relic Hunter) – Břitov
Směle vpřed (Undaunted) – Břitov
Spojeni s mečem (Bound by the Blade) – Břitov
Cesta k moci (Path to Power) – Hořící knihovna
Lovec artefaktů (Artifact Hunter) – Lethianino rozcestí
Odměna pro nálezce (Finders Keepers) – Lethianino rozcestí
Poklad Výhenické mistryně (The Forge Master’s Prize) – Lethianino rozcestí
Útok na Rozcestí (Assault on the Crossing) – Lethianino rozcestí
Krvavá trofej (Blood Trophy) – Kamenné moře
Za každou cenu (At Any Cost) – Kamenné moře
Kyrosův hlas (The Voice of Kyros) – společný úkol u všech frakcí
Sídla moci (Seats of Power) – společný úkol u všech frakcí
Strhující představy (Stirring Visions) – společný úkol u všech frakcí
Soud s Archóny (A Trial of Archons) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
S hlavou vztyčenou (Standing Tall) – Horská věž (poslední úkol Aktu II)
Vedlejší úkoly:
Kam vítr, tam plášť (Fickle Winds) – Břitov
Starověký jazyk (Language of the Ancients) – Hořící knihovna
Jeden z nás (Leave No One Behind) – Lethianino rozcestí
Vdovina pomsta (A Widow’s Revenge) – Lethianino rozcestí
Ztracená zásilka (The Missing Shipment) – Lethianino rozcestí
Dobytí Kvílející skály (The Conquest of Howling Rock) – Kamenné moře
Lovec pokladů (Treasure Hunter) – Kamenné moře (pouze v Polnobráně)
Nalezení a záchrana (Search and Rescue) – Kamenné moře (pouze v Půlbráně)
Rozděl a panuj (Divide and Conquer) – Kamenné moře
V řetězech (In Chains) nebo Návrat do divočiny (Return to the Wild) – Kamenné moře

Nezařazené úkoly (většinou násilná likvidace):
Bitva u Svatyně zubaté tlamy (Battle at Jagged Maw Shrine) – Kamenné moře
Konflikt v rozcestí (Conflict at the Crossing) – Lethianino rozcestí
Masakr v Rozcestí (Crossing Carnage) – Lethianino rozcestí
Zabití stvůry (Kill the Beast) – Kamenné moře
Návrat do Zřídla (Returning to the Well) – Vendrienovo zřídlo (po zradě aliance)
Zkouška oddanosti (Trial of Loyalty) – Lethianino rozcestí (tento úkol se mi nepodařilo aktivovat)


Akt III

Akt III je závěrečnou částí hry, jejíž konec závisí na frakci, za kterou jste dosud hráli.
V Aktu III nejsou žádné vedlejší úkoly.
POZOR! Všechny úkoly z Aktu II je třeba dokončit ještě v Aktu II (včetně DLC Bastard’s Wound), nebo se označí jako nesplněné. Tzn. před úkolem: S hlavou vztyčenou.

Frakce: Zneuctění, Archón: Graven Ashe
Volání do zbraně (Call to Arms)
Závěrečný rozsudek (Final Judgment) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
Armády Severu (The Armies in the North) – Horská věž (poslední úkol Aktu III)

Frakce: Šarlatový sbor, Archón: Neratovy hlasy
Útok na Železnou výheň (Strike at the Hearth)
Závěrečný rozsudek (Final Judgment) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
Armády Severu (The Armies in the North) – Horská věž (poslední úkol Aktu III)

Frakce: Rebelové, Vůdce: Arri Tarkisová
Navzdory všemu (Against All Odds)
Obrana Přístaviště (The Defense of Haven)
Závěrečný rozsudek (Final Judgment) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
Armády Severu (The Armies in the North) – Horská věž (poslední úkol Aktu III)

Frakce: Sám za sebe (anarchista), Archón: Bleden Mark
Poslední lov (The Final Hunt)
Závěrečný rozsudek (Final Judgment) – Tunonův dvůr (společný úkol u všech frakcí)
Armády Severu (The Armies in the North) – Horská věž (poslední úkol Aktu III)

Nezařazené úkoly (většinou násilná likvidace):
Zteč na Železnou výheň (Assault on Iron Hearth)
Útok na Kakofonii (Assault on Cacophony)


DLC Bastard’s Wound

Součástí tohoto DLC jsou i úkoly 3 společníků – Barika, Verš a Lantryho (a trochu i Sirin).
Tyranny je hlavně o možnostech volby a opětovném hraní. To samé platí i o DLC, které nabízí celkem 4 průchody hrou.
POZOR! Všechny úkoly v DLC Bastard’s Wound je nutno splnit ještě v Aktu II, nebo se označí jako nesplněné. Tzn. před úkolem: S hlavou vztyčenou.

Frakce: Vlnovládci, Vůdce: Vrtihol
Krev Stvůrolidí (Blood of the Beast)
Na společné vlně (Tide Together)
Osudotvůrcův rozsudek (Fatebinder’s Judgement) – společný úkol u všech frakcí
Skrytá pravda (Hidden Truths) – společný úkol u všech frakcí
Uprchlíci (The Ones Who Got Away) – společný úkol u všech frakcí
Vedlejší úkoly:
Hazardní hráč (Gambler’s Ruin)
Půlnoční tulačka (Midnight Wanderer)
Otrava vody (Water Intoxication)

Frakce: Výheníci, Vůdce: Jaspos
Kamenická fuška (Knapping on the Job)
Kosti Stvůrolidí (Bones of the Beast)
Osudotvůrcův rozsudek (Fatebinder’s Judgement) – společný úkol u všech frakcí
Skrytá pravda (Hidden Truths) – společný úkol u všech frakcí
Uprchlíci (The Ones Who Got Away) – společný úkol u všech frakcí
Vedlejší úkoly:
Hazardní hráč (Gambler’s Ruin)
Půlnoční tulačka (Midnight Wanderer)
Otrava vody (Water Intoxication)

Frakce: Učenci, Vůdce: Mell
Historie Starozdí: Díl I. (History of the Oldwalls: Part I)
Historie Starozdí: Díl II. (History of the Oldwalls: Part II)
Osudotvůrcův rozsudek (Fatebinder’s Judgement) – společný úkol u všech frakcí
Skrytá pravda (Hidden Truths) – společný úkol u všech frakcí
Uprchlíci (The Ones Who Got Away) – společný úkol u všech frakcí
Vedlejší úkoly:
Hazardní hráč (Gambler’s Ruin)
Půlnoční tulačka (Midnight Wanderer)
Otrava vody (Water Intoxication)

Frakce: Sám za sebe (anarchista), Vůdce: —-
Co leží v hlubinách (What Lies Beyond)
Vyčištění Rány (Cleansing the Wound)
Osudotvůrcův rozsudek (Fatebinder’s Judgement) – společný úkol u všech frakcí
Skrytá pravda (Hidden Truths) – společný úkol u všech frakcí
Uprchlíci (The Ones Who Got Away) – společný úkol u všech frakcí
Vedlejší úkoly:
Hazardní hráč (Gambler’s Ruin)
Půlnoční tulačka (Midnight Wanderer)
Otrava vody (Water Intoxication)

Úkoly společníků

Barik: Břímě ochrany (The Weight of Aegis), Uvězněn navždy (Never Free)
Lantry: 
Pravda a smíření (Truth and Reconciliation), Knihovnická sekta (Annal Sects)
Verš: 
Vnitřní oheň (The Fire Inside), Křížový výslech (The Third Degree)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green